Truy cập

Hôm nay:
96
Hôm qua:
140
Tuần này:
348
Tháng này:
3375
Tất cả:
235189

Ý kiến thăm dò

MTTQ xã

Ngày 03/12/2019 14:21:24

UB.MTTQ xã Thăng Long và các Tổ chức chính trị xã hội

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

1. Đ/c: Nguyễn Viết Trí

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ xã

SĐT: 0974881628

Mail: nguyenviettri10071977@gmail.com

2. Đ/c: Nguyễn Xuân Hùng

Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên

SĐT: 0977407374

Mail: xuanhungvpdu@gmail.com

3. Đ/c: Lê Thị Lý

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN xã

SĐT: 0988945104

Mail: lypnthanglong@gmail.com

4. Đ/c: Đào Thanh Khiết

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

SĐT: 0362892855

Mail: thanhkhietndtl@gmail.com

5. Đ/c: Nguyễn Xuân Hiệp

Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

SĐT: 0387363228

Mail: xuanhiep190559@gmail.com

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

1. Đ/c: Nguyễn Viết Trí

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ xã

SĐT: 0974881628

Mail: nguyenviettri10071977@gmail.com

2. Đ/c: Nguyễn Xuân Hùng

Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên

SĐT: 0977407374

Mail: xuanhungvpdu@gmail.com

3. Đ/c: Lê Thị Lý

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN xã

SĐT: 0988945104

Mail: lypnthanglong@gmail.com

4. Đ/c: Đào Thanh Khiết

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

SĐT: 0362892855

Mail: thanhkhietndtl@gmail.com

5. Đ/c: Nguyễn Xuân Hiệp

Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

SĐT: 0387363228

Mail: xuanhiep190559@gmail.com

Người tốt, việc tốt