Truy cập

Hôm nay:
23
Hôm qua:
263
Tuần này:
286
Tháng này:
1899
Tất cả:
218013

Ý kiến thăm dò

ủy ban nhân dân xã

Ngày 03/12/2019 16:12:53

UBND xã

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ THĂNG LONG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Quang Thuyên

Chủ tịch UBND

0973612898

2

Đặng Ngọc Cường

PCT. UBND

0379386197

3

Nguyễn Viết Liêm

PCT. UBND

0975246196

4

Lê Hồng Minh

Trưởng Công an

0912002426

5

Nguyễn Viết Tuấn

Chỉ huy trưởng BCHQS

0976864198

6

Lê Thị Lan

CC. Văn phòng -TK

0984557897

7

Đinh Thị Mai

CC. Văn phòng -TK

0915460389

8

Nguyễn Lê Thúy Mai

CC. Văn phòng -TK

0914698838

9

Nguyễn Thị Trang

CC. Tài chính Kế toán

0974266206

10

Nguyễn Thanh Sơn

CC. VH-XH

0356112374

11

Đỗ Thị Sa

CC. LĐTBXH

0966602688

12

Trần Văn Phú

CC. Tư pháp - Hộ tịch

0947282032

13

Phạm Thị Gấm

CC. Tư pháp - Hộ tịch

0355639019

14

Lê Thị Hằng

CC Địa chính - XD

0856344566

15

Phạm Thị Duyên

CC Địa chính - NN

0912543910

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ THĂNG LONG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Quang Thuyên

Chủ tịch UBND

0973612898

2

Đặng Ngọc Cường

PCT. UBND

0379386197

3

Nguyễn Viết Liêm

PCT. UBND

0975246196

4

Lê Hồng Minh

Trưởng Công an

0912002426

5

Nguyễn Viết Tuấn

Chỉ huy trưởng BCHQS

0976864198

6

Lê Thị Lan

CC. Văn phòng -TK

0984557897

7

Đinh Thị Mai

CC. Văn phòng -TK

0915460389

8

Nguyễn Lê Thúy Mai

CC. Văn phòng -TK

0914698838

9

Nguyễn Thị Trang

CC. Tài chính Kế toán

0974266206

10

Nguyễn Thanh Sơn

CC. VH-XH

0356112374

11

Đỗ Thị Sa

CC. LĐTBXH

0966602688

12

Trần Văn Phú

CC. Tư pháp - Hộ tịch

0947282032

13

Phạm Thị Gấm

CC. Tư pháp - Hộ tịch

0355639019

14

Lê Thị Hằng

CC Địa chính - XD

0856344566

15

Phạm Thị Duyên

CC Địa chính - NN

0912543910

Người tốt, việc tốt