Truy cập

Hôm nay:
64
Hôm qua:
114
Tuần này:
771
Tháng này:
269
Tất cả:
206508

Ý kiến thăm dò

Chuyển đổi số

Ngày 12/06/2023 05:32:44

Ngày 8 tháng 6 năm 2023, UBND xã Thăng Long tổ chức hội nghị tập huấn mô hình chuyển đổi số. Tham dự hội nghị: + Cấp huyện: Ông Đặng Minh Thư - Giám đốc TTVHTT huyện Nông Cống Ông Lương Đình Sinh: GDD trung tâm viễn thông và cán bộ chuyên viên viễn thông. + Cấp xã: Lãnh đạo, cán bộ công chức, bán chuyên trách, trưởng thôn, bí thư chi bộ và các hội. Tại buổi tập huấn, đồng chí giám đốc trung tâm viễn thông đã thông báo những kết quả thực hiện chuyển đổi số của xã, đồng thời chỉ ra những điểm chưa làm được và yêu cầu thực hiện trong thời gian tới. Nhất là với các trang thương mại điện tử, trang tin tức của xã và tiếp dân để cuối năm hoàn thành tiêu chí chuyển đổi số. Sau đó lớp tập huấn được trang bị một số kĩ năng cơ bản trong công tác chuyển đổi số.

Ngày 8 tháng 6 năm 2023, UBND xã Thăng Long tổ chức hội nghị tập huấn mô hình chuyển đổi số.
Tham dự hội nghị:
+ Cấp huyện: Ông Đặng Minh Thư - Giám đốc TTVHTT huyện Nông Cống
Ông Lương Đình Sinh: GDD trung tâm viễn thông và cán bộ chuyên viên viễn thông.
+ Cấp xã: Lãnh đạo, cán bộ công chức, bán chuyên trách, trưởng thôn, bí thư chi bộ và các hội.
Tại buổi tập huấn, đồng chí giám đốc trung tâm viễn thông đã thông báo những kết quả thực hiện chuyển đổi số của xã, đồng thời chỉ ra những điểm chưa làm được và yêu cầu thực hiện trong thời gian tới. Nhất là với các trang thương mại điện tử, trang tin tức của xã và tiếp dân để cuối năm hoàn thành tiêu chí chuyển đổi số.
Sau đó lớp tập huấn được trang bị một số kĩ năng cơ bản trong công tác chuyển đổi số.\
image_67208961.JPG

Chuyển đổi số

Đăng lúc: 12/06/2023 05:32:44 (GMT+7)

Ngày 8 tháng 6 năm 2023, UBND xã Thăng Long tổ chức hội nghị tập huấn mô hình chuyển đổi số. Tham dự hội nghị: + Cấp huyện: Ông Đặng Minh Thư - Giám đốc TTVHTT huyện Nông Cống Ông Lương Đình Sinh: GDD trung tâm viễn thông và cán bộ chuyên viên viễn thông. + Cấp xã: Lãnh đạo, cán bộ công chức, bán chuyên trách, trưởng thôn, bí thư chi bộ và các hội. Tại buổi tập huấn, đồng chí giám đốc trung tâm viễn thông đã thông báo những kết quả thực hiện chuyển đổi số của xã, đồng thời chỉ ra những điểm chưa làm được và yêu cầu thực hiện trong thời gian tới. Nhất là với các trang thương mại điện tử, trang tin tức của xã và tiếp dân để cuối năm hoàn thành tiêu chí chuyển đổi số. Sau đó lớp tập huấn được trang bị một số kĩ năng cơ bản trong công tác chuyển đổi số.

Ngày 8 tháng 6 năm 2023, UBND xã Thăng Long tổ chức hội nghị tập huấn mô hình chuyển đổi số.
Tham dự hội nghị:
+ Cấp huyện: Ông Đặng Minh Thư - Giám đốc TTVHTT huyện Nông Cống
Ông Lương Đình Sinh: GDD trung tâm viễn thông và cán bộ chuyên viên viễn thông.
+ Cấp xã: Lãnh đạo, cán bộ công chức, bán chuyên trách, trưởng thôn, bí thư chi bộ và các hội.
Tại buổi tập huấn, đồng chí giám đốc trung tâm viễn thông đã thông báo những kết quả thực hiện chuyển đổi số của xã, đồng thời chỉ ra những điểm chưa làm được và yêu cầu thực hiện trong thời gian tới. Nhất là với các trang thương mại điện tử, trang tin tức của xã và tiếp dân để cuối năm hoàn thành tiêu chí chuyển đổi số.
Sau đó lớp tập huấn được trang bị một số kĩ năng cơ bản trong công tác chuyển đổi số.\
image_67208961.JPG

Người tốt, việc tốt