Truy cập

Hôm nay:
69
Hôm qua:
26
Tuần này:
69
Tháng này:
24252
Tất cả:
197368

Ý kiến thăm dò

Kiểm tra thu hoạch lúa chiêm xuân

Ngày 16/05/2023 09:53:10

Ngày 17/5/2023 Đoàn kiểm tra công tác sản xuất đã đi thăm và đánh giá kết quả năng suất vụ Chiêm xuân 2023 trên các xứ đồng xã Thăng Long Kết quả các trà lúa đạt năng suất sản lượng khá ổn định so với cùng kì mọi năm. Gía lúa nếp thu mua tại ruộng đạt từ 66 đến 72.000đ/ sào.

Ngày 17/5/2023 Đoàn kiểm tra công tác sản xuất đã đi thăm và đánh giá kết quả năng suất vụ Chiêm xuân 2023 trên các xứ đồng xã Thăng Long
Kết quả các trà lúa đạt năng suất sản lượng khá ổn định so với cùng kì mọi năm. Gía lúa nếp thu mua tại ruộng đạt từ 66 đến 72.000đ/ sào.
thăm lúa.JPG

Kiểm tra thu hoạch lúa chiêm xuân

Đăng lúc: 16/05/2023 09:53:10 (GMT+7)

Ngày 17/5/2023 Đoàn kiểm tra công tác sản xuất đã đi thăm và đánh giá kết quả năng suất vụ Chiêm xuân 2023 trên các xứ đồng xã Thăng Long Kết quả các trà lúa đạt năng suất sản lượng khá ổn định so với cùng kì mọi năm. Gía lúa nếp thu mua tại ruộng đạt từ 66 đến 72.000đ/ sào.

Ngày 17/5/2023 Đoàn kiểm tra công tác sản xuất đã đi thăm và đánh giá kết quả năng suất vụ Chiêm xuân 2023 trên các xứ đồng xã Thăng Long
Kết quả các trà lúa đạt năng suất sản lượng khá ổn định so với cùng kì mọi năm. Gía lúa nếp thu mua tại ruộng đạt từ 66 đến 72.000đ/ sào.
thăm lúa.JPG

Người tốt, việc tốt