Truy cập

Hôm nay:
51
Hôm qua:
263
Tuần này:
314
Tháng này:
1927
Tất cả:
218041

Ý kiến thăm dò

LỊCH GIEO TRỒNG VỤ XUÂN 2023-2024 XÃ THĂNG LONG

Ngày 06/12/2023 05:40:50

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ THĂNG LONG

LỊCH GIEO TRỒNG VỤ XUÂN 2024

Cây trồng

Trà

Chân đất

Loại giống chủ lực

TGST (ngày)

Ngày gieo

Dự kiến

ngày cấy

Dự kiến ngày trổ

Dự kiến

thu hoạch

Lúa

Xuân Muộn

Chân sâu trũng

Thái xuyên 111, Phú ưu 978,

Hương ưu 98, Phúc thái 168

130 - 135

10 - 15/01

25/1 - 05/2

25/4 - 30/4

25/5- 30/5

Chân đất vàn, vàn thấp, đất lúa màu

Hương Bình, Nhị ưu 838, TBR 87, N97, N98, ĐT 80, Nếp hương, Bắc Thịnh, VNR20

125 - 130

15 - 20/01

30/1 - 05/2

25/4 - 30/4

TBR 97, Thiên ưu 8,

KD đột biến, KD 18

120 - 125

20 - 25/01

03/2 - 08/2

25/4 - 30/4

Ngô

Đất chuyên màu

NK 4300, PSC 747, PSC 02, CP111, MX 10, VS36

120 - 125

05 - 15/02

5 - 15/6

Khoai lang

Nhật ngọt tím, Hoàng Long

115 - 120

05 - 15/02

01 - 10/6

Lạc

L14, L18, L23, L26, TB25

115 - 120

01 - 10/02

Ghi chú: Ngoài bộ giống lúa cơ cấu chủ lực của xã, HTX tiếp tục triển khai các mô hình thử nghiệm giống lúa có tiềm năng về năng suất, chất lượng và khả năng thích nghi với điều kiện canh tác của xã, như: Thụy Hương 308, J02, HG12, TBR1, Hana 7, ADI168, TBR 225, SV181 ... để làm cơ sở nhân rộng ra sản xuất đại trà các năm tiếp theo.( Các thôn có diện tích gieo cấy giống TBR225, J02 lưu ý phòng trừ bệnh đạo ôn theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn).

LỊCH GIEO TRỒNG VỤ XUÂN 2023-2024 XÃ THĂNG LONG

Đăng lúc: 06/12/2023 05:40:50 (GMT+7)

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ THĂNG LONG

LỊCH GIEO TRỒNG VỤ XUÂN 2024

Cây trồng

Trà

Chân đất

Loại giống chủ lực

TGST (ngày)

Ngày gieo

Dự kiến

ngày cấy

Dự kiến ngày trổ

Dự kiến

thu hoạch

Lúa

Xuân Muộn

Chân sâu trũng

Thái xuyên 111, Phú ưu 978,

Hương ưu 98, Phúc thái 168

130 - 135

10 - 15/01

25/1 - 05/2

25/4 - 30/4

25/5- 30/5

Chân đất vàn, vàn thấp, đất lúa màu

Hương Bình, Nhị ưu 838, TBR 87, N97, N98, ĐT 80, Nếp hương, Bắc Thịnh, VNR20

125 - 130

15 - 20/01

30/1 - 05/2

25/4 - 30/4

TBR 97, Thiên ưu 8,

KD đột biến, KD 18

120 - 125

20 - 25/01

03/2 - 08/2

25/4 - 30/4

Ngô

Đất chuyên màu

NK 4300, PSC 747, PSC 02, CP111, MX 10, VS36

120 - 125

05 - 15/02

5 - 15/6

Khoai lang

Nhật ngọt tím, Hoàng Long

115 - 120

05 - 15/02

01 - 10/6

Lạc

L14, L18, L23, L26, TB25

115 - 120

01 - 10/02

Ghi chú: Ngoài bộ giống lúa cơ cấu chủ lực của xã, HTX tiếp tục triển khai các mô hình thử nghiệm giống lúa có tiềm năng về năng suất, chất lượng và khả năng thích nghi với điều kiện canh tác của xã, như: Thụy Hương 308, J02, HG12, TBR1, Hana 7, ADI168, TBR 225, SV181 ... để làm cơ sở nhân rộng ra sản xuất đại trà các năm tiếp theo.( Các thôn có diện tích gieo cấy giống TBR225, J02 lưu ý phòng trừ bệnh đạo ôn theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn).

Người tốt, việc tốt