Truy cập

Hôm nay:
33
Hôm qua:
114
Tuần này:
740
Tháng này:
238
Tất cả:
206477

Ý kiến thăm dò

Thu phương án vụ 5/2023

Ngày 15/08/2023 05:56:03

Từ ngày 10 tháng 8 năm 2023, UBND xã Thăng Long triển khai thu phương án vụ 5/2023 đối với các phần thu của Nhà nước và HTX dịch vụ nông nghiệp.Theo quy định, các khoản thu của nhà nước bao gồm các loại thuế: thuế đất, thuế nông nghiệp, dịch vụ công đầu sào. Cùng với đó kêu gọi nhân dân ủng hộ cho các nạn nhân chất độc da cam và quỹ nhân đạo. Hiện nay các bàn thu đã làm việc và thu được 40% các loại thuế, đồng thời qua các bàn thu, UBND xã cũng xác định được các quỹ đất đang sử dụng và không sử dụng trên địa bàn xã để có phương án giải quyết trong vụ mùa tới.

Từ ngày 10 tháng 8 năm 2023, UBND xã Thăng Long triển khai thu phương án vụ 5/2023 đối với các phần thu của Nhà nước và HTX dịch vụ nông nghiệp.Theo quy định, các khoản thu của nhà nước bao gồm các loại thuế: thuế đất, thuế nông nghiệp, dịch vụ công đầu sào. Cùng với đó kêu gọi nhân dân ủng hộ cho các nạn nhân chất độc da cam và quỹ nhân đạo.
Hiện nay các bàn thu đã làm việc và thu được 40% các loại thuế, đồng thời qua các bàn thu, UBND xã cũng xác định được các quỹ đất đang sử dụng và không sử dụng trên địa bàn xã để có phương án giải quyết trong vụ mùa tới.

image_6483441 (16).JPG

Thu phương án vụ 5/2023

Đăng lúc: 15/08/2023 05:56:03 (GMT+7)

Từ ngày 10 tháng 8 năm 2023, UBND xã Thăng Long triển khai thu phương án vụ 5/2023 đối với các phần thu của Nhà nước và HTX dịch vụ nông nghiệp.Theo quy định, các khoản thu của nhà nước bao gồm các loại thuế: thuế đất, thuế nông nghiệp, dịch vụ công đầu sào. Cùng với đó kêu gọi nhân dân ủng hộ cho các nạn nhân chất độc da cam và quỹ nhân đạo. Hiện nay các bàn thu đã làm việc và thu được 40% các loại thuế, đồng thời qua các bàn thu, UBND xã cũng xác định được các quỹ đất đang sử dụng và không sử dụng trên địa bàn xã để có phương án giải quyết trong vụ mùa tới.

Từ ngày 10 tháng 8 năm 2023, UBND xã Thăng Long triển khai thu phương án vụ 5/2023 đối với các phần thu của Nhà nước và HTX dịch vụ nông nghiệp.Theo quy định, các khoản thu của nhà nước bao gồm các loại thuế: thuế đất, thuế nông nghiệp, dịch vụ công đầu sào. Cùng với đó kêu gọi nhân dân ủng hộ cho các nạn nhân chất độc da cam và quỹ nhân đạo.
Hiện nay các bàn thu đã làm việc và thu được 40% các loại thuế, đồng thời qua các bàn thu, UBND xã cũng xác định được các quỹ đất đang sử dụng và không sử dụng trên địa bàn xã để có phương án giải quyết trong vụ mùa tới.

image_6483441 (16).JPG

Người tốt, việc tốt