Truy cập

Hôm nay:
37
Hôm qua:
124
Tuần này:
37
Tháng này:
2901
Tất cả:
230642

Ý kiến thăm dò

Công văn chuyển đổi số xã Thăng Long

Ngày 29/02/2024 14:03:08

ỦY BAN NHÂN DÂN

THĂNG LONG


Số: TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thăng Long, ngày 08 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

Kính gửi: các đồng chí trưởng thôn – tổ trưởng tổ giám sát an toàn thực phẩm cộng đồng ở các thôn trong toàn xã.

- Thực hiện công văn 1818 ngày 11/7/2023 của UBND huyện Nông Cống về triển khai kí cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không thuộc diện giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và loại hình kinh doanh đường phố.

UBND xã yêu cầu các đ/c trưởng thôn là tổ trưởng tổ giám sát cộng đồng về VSATTP ở các thôn thực hiện một số nội dung sau:

1. Thống kê số hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống như hàng ăn, hàng bánh ở các thôn vào danh sách theo mẫu đính kèm ( trừ số hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống đường tỉnh lộ 505 đã có giấy phép kinh doanh các thôn không phải lập danh sách)

2. Tổ chức yêu cầu các hộ kí cam kết về thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm trong kinh doanh ăn uống ( có mẫu cam kết kèm theo). Giấy cam kết phải có chữ kí của hộ kinh doanh.

3. Thời gian thực hiện từ ngày 20/10/2023 đến ngày 30/10/2023, các thôn nộp tổng hợp và giấy cam kết về UBND xã qua đồng chí Nguyễn Thanh Sơn

( cc văn hóa).

Nhận được công văn này yêu cầu các đ/c trưởng thôn, tổ trưởng giám sát VSATTP ở các thôn tổ chức thực hiện và báo cáo đúng thời gian quy định.

TM.UBND XÃ

Phó chủ tịch

Đặng Ngọc Cường

TỔ GIÁM SÁT VSATTP


Thôn:...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thăng Long, ngày tháng năm 2023

DANH SÁCH HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ VSATTP.

Stt

Họ tên chủ hộ

Thôn

Loại hình KD

Số CCCD

Số ĐT

Người lập danh sách

Công văn chuyển đổi số xã Thăng Long

Đăng lúc: 29/02/2024 14:03:08 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN

THĂNG LONG


Số: TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thăng Long, ngày 08 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

Kính gửi: các đồng chí trưởng thôn – tổ trưởng tổ giám sát an toàn thực phẩm cộng đồng ở các thôn trong toàn xã.

- Thực hiện công văn 1818 ngày 11/7/2023 của UBND huyện Nông Cống về triển khai kí cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không thuộc diện giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và loại hình kinh doanh đường phố.

UBND xã yêu cầu các đ/c trưởng thôn là tổ trưởng tổ giám sát cộng đồng về VSATTP ở các thôn thực hiện một số nội dung sau:

1. Thống kê số hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống như hàng ăn, hàng bánh ở các thôn vào danh sách theo mẫu đính kèm ( trừ số hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống đường tỉnh lộ 505 đã có giấy phép kinh doanh các thôn không phải lập danh sách)

2. Tổ chức yêu cầu các hộ kí cam kết về thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm trong kinh doanh ăn uống ( có mẫu cam kết kèm theo). Giấy cam kết phải có chữ kí của hộ kinh doanh.

3. Thời gian thực hiện từ ngày 20/10/2023 đến ngày 30/10/2023, các thôn nộp tổng hợp và giấy cam kết về UBND xã qua đồng chí Nguyễn Thanh Sơn

( cc văn hóa).

Nhận được công văn này yêu cầu các đ/c trưởng thôn, tổ trưởng giám sát VSATTP ở các thôn tổ chức thực hiện và báo cáo đúng thời gian quy định.

TM.UBND XÃ

Phó chủ tịch

Đặng Ngọc Cường

TỔ GIÁM SÁT VSATTP


Thôn:...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thăng Long, ngày tháng năm 2023

DANH SÁCH HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ VSATTP.

Stt

Họ tên chủ hộ

Thôn

Loại hình KD

Số CCCD

Số ĐT

Người lập danh sách

Người tốt, việc tốt