Truy cập

Hôm nay:
60
Hôm qua:
124
Tuần này:
60
Tháng này:
2924
Tất cả:
230665

Ý kiến thăm dò

Danh sách Rà soát các hộ kinh doanh sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn xã Thăng Long

Ngày 29/02/2024 14:05:11

DANH SÁCH RÀ SOÁT CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG THEO PHÂN CẤP QUẢN LÝ NĂM 2021 THÔN: ÂN PHÚ

STT

Họ tên

Thôn

Sản Phẩm

Ghi chú

1

Nguyễn Viết Liêm

Ân Phú

Lợn thịt

2

Nguyễn Trọng Tuyến

Ân Phú

Lợn thịt

3

Phạm Văn Thế

Ân Phú

Lợn thịt

4

Lê Đức Phần

Ân Phú

Lợn thịt

5

Nguyễn Văn Tiến

Ân Phú

Lợn thịt

6

Trần Viết Hoàn

Ân Phú

Lợn thịt

7

Nguyễn Phong Dương

Ân Phú

Lợn thịt

8

Nguyễn Viết Thắng

Ân Phú

Lợn thịt

9

Nguyễn Viết Mặn

Ân Phú

Miến gạo

10

Nguyễn Viết Dung

Ân Phú

Hàng tạp hóa

11

Hộ KD cá thể Lê Văn Vinh

Ân Phú

Hàng tạp hóa

12

Tô Văn Đức

Ân Phú

Miến gạo

13

Hộ KD cá thể Đỗ Bá Xứng

Ân Phú

Hàng tạp hóa

14

Lê Thị Nga

Ân Phú

Hàng tạp hóa

15

Hộ KD cá thể Phạm Văn Sửu

Ân Phú

Miến gạo

DANH SÁCH RÀ SOÁT CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG THEO PHÂN CẤP QUẢN LÝ NĂM 2021 THÔN: MỸ QUANG

STT

Họ tên

Thôn

Sản Phẩm

Ghi chú

1

Mai Xuân Việt

Mỹ Quang

Lợn thịt

2

Phạm Văn Hồng

Mỹ Quang

Gà thịt

3

Lương Việt Ngọc

Mỹ Quang

Lợn thịt

4

Lê Văn Sang

Mỹ Quang

Vịt đẻ

5

Mai Thành Chung

Mỹ Quang

Gà thịt

6

Trịnh Thị Nhung

Mỹ Quang

Hàng tạp hóa

DANH SÁCH RÀ SOÁT CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG THEO PHÂN CẤP QUẢN LÝ NĂM 2021 THÔN: NGỌC CHẨM

STT

Họ tên

Thôn

Sản Phẩm

Ghi chú

1

Lê Viết Nam

Ngọc Chẩm

Lợn thịt

2

Nguyễn Văn Sói

Ngọc Chẩm

Vịt Thịt

3

Phạm Văn Toàn

Ngọc Chẩm

Lúa

4

Phạm Kim Tuyến

Ngọc Chẩm

Lúa

5

Nguyễn Văn Thương

Ngọc Chẩm

Trứng vịt

6

Nguyễn Văn Lam

Ngọc Chẩm

Lợn thịt

7

Lê Viết Đoàn

Ngọc Chẩm

Thịt lợn

8

Nguyễn Văn Thắng

Ngọc Chẩm

Lợn thịt, lúa

9

Nguyễn Ngọc Chung

Ngọc Chẩm

Lúa

10

Nguyễn Hữu Sơn

Ngọc Chẩm

Lợn thịt

11

Nguyễn Hữu Sản

Ngọc Chẩm

Lợn thịt

12

Phạm Bá Pha

Ngọc Chẩm

Lúa

13

Lê Thị Lý

Ngọc Chẩm

Lúa

14

Nguyễn Văn Sạn

Ngọc Chẩm

Lợn thịt

15

Mai Văn Tào

Ngọc Chẩm

Vịt thịt

16

Ngô Xuân Hồng

Ngọc Chẩm

Vịt thịt

17

Nguyễn Văn Tình

Ngọc Chẩm

Vịt thịt

18

Phạm Văn Tình

Ngọc Chẩm

Hàng tạp hóa

19

Hộ KD cá thể Nguyễn Hữu Sáu

Ngọc Chẩm

Hàng tạp hóa

20

Nguyễn Văn Dũng

Ngọc Chẩm

Hàng tạp hóa

21

Đỗ Quang Hùng

Ngọc Chẩm

Hàng tạp hóa

DANH SÁCH RÀ SOÁT CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG THEO PHÂN CẤP QUẢN LÝ NĂM 2021 THÔN: NGƯ THÔN ĐẠI BẢN

STT

Họ tên

Thôn

Sản Phẩm

Ghi chú

1

Hộ KD cá thể Đào Văn Chính

Ngư thôn Đại Bản

Lúa, gạo

2

Lê Quang Danh

Ngư thôn Đại Bản

Lợn thịt, cá

3

Đặng Sử Triệu

Ngư thôn Đại Bản

Lợn thịt, cá

4

Nguyễn Thị Thương

Ngư thôn Đại Bản

Rau, quả

5

Lê Trọng Tường

Ngư thôn Đại Bản

Rau, quả

6

Lê Bá Chiến

Ngư thôn Đại Bản

Thịt lợn

7

Lê Văn Hợp

Ngư thôn Đại Bản

Lợn thịt, vịt thịt

8

Lê Trạc Lượng

Ngư thôn Đại Bản

Lúa, rau quả

9

Lê Trọng Kim

Ngư thôn Đại Bản

Rau quả

10

Đỗ Thị Bích

Ngư thôn Đại Bản

Rau quả

11

Bùi Thanh Trường

Ngư thôn Đại Bản

Lợn thịt

12

Lê Văn Toàn

Ngư thôn Đại Bản

13

Lê Văn Toản

Ngư thôn Đại Bản

Rau quả

14

Ngô Thị Thu

Ngư thôn Đại Bản

Rau quả

15

Lê Thị Tình

Ngư thôn Đại Bản

Rau quả

16

Lê Thị Hoan

Ngư thôn Đại Bản

Rau quả

17

Đỗ Thị Bảy

Ngư thôn Đại Bản

Rau quả

18

Đỗ Thị Hà

Ngư thôn Đại Bản

Rau quả

19

Nguyễn Thế Hiệu

Ngư thôn Đại Bản

Rau quả

20

Nguyễn Đức Mãi

Ngư thôn Đại Bản

Rau quả

21

Phạm Thị Lắm

Ngư thôn Đại Bản

Rau quả

22

Hộ KD cá thể Lê THị Oanh

Ngư thôn Đại Bản

Thịt lợn

23

Lê Thị Mão

Ngư thôn Đại Bản

Rau quả

24

Nguyễn Văn Quang

Ngư thôn Đại Bản

Rau quả

25

Bùi Văn Tùng

Ngư thôn Đại Bản

Lúa

26

Trần Văn Tuyết

Ngư thôn Đại Bản

Lúa

27

Hoàng Văn Thi

Ngư thôn Đại Bản

Lợn thịt

28

Hoàng Văn Nghị

Ngư thôn Đại Bản

Miến gạo

29

Lê Đình Vinh

Ngư thôn Đại Bản

DANH SÁCH RÀ SOÁT CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG THEO PHÂN CẤP QUẢN LÝ NĂM 2021 THÔN: NGỌC CHẨM

STT

Họ tên

Thôn

Sản Phẩm

Ghi chú

1

Lê Xuân Tú

Ốc thôn

Trứng vịt

2

Nguyễn Văn Nghìn

Ốc thôn

Lúa, vịt thịt

3

Lê Quang Toan

Ốc thôn

Rau, củ quả

4

Lê Xuân Thuấn

Ốc thôn

Lợn thịt

5

Vũ Trung Sỹ

Ốc thôn

Lúa, vịt thịt

6

Lê Nguyên Chung

Ốc thôn

Lúa

7

Lê Trạch Nhẹ

Ốc thôn

Lúa

8

Đặng Sử Lanh

Ốc thôn

Lúa

9

Lê Văn Bằng

Ốc thôn

Vịt thịt

10

Phan Văn Nhâm

Ốc thôn

Trứng vịt

11

Lê Văn Ba

Ốc thôn

Lúa, vịt thịt

12

Lê Văn Ước

Ốc thôn

Hàng tạp hóa

13

Lê Văn Hùng

Ốc thôn

Hàng tạp hóa

14

Đặng Sử Nhạn

Ốc thôn

Lợn thịt

15

Đặng Sử Đảm

Ốc thôn

Lợn thịt

16

Nguyễn Bá Thịnh

Ốc thôn

Lợn thịt

17

Đặng Sử Hà

Ốc thôn

Lợn thịt

18

Phượng Huế

Ốc thôn

Hàng tạp hóa

19

Liễu Hơn

Ốc thôn

Hàng tạp hóa

DANH SÁCH RÀ SOÁT CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG THEO PHÂN CẤP QUẢN LÝ NĂM 2021 THÔN: TÂN ĐẠI

STT

Họ tên

Thôn

Sản Phẩm

Ghi chú

1

Đới Sỹ Hồng

Tân Đại

Lợn thịt

2

Nguyễn Thị Thuận

Tân Đại

Lợn thịt

3

Nguyễn Quang Bằng

Tân Đại

Lúa

4

Lê Đình Quyền

Tân Đại

Lợn thịt

5

Trần Văn Mười

Tân Đại

Lợn thịt

6

Nguyễn Hữu Hợi

Tân Đại

Lợn thịt

7

Hộ KD cá thể Phạm Thị Hoa

Tân Đại

Hàng tạp hóa

8

Hộ KD cá thể Đới Sỹ Quân

Tân Đại

Hàng tạp hóa

DANH SÁCH RÀ SOÁT CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG THEO PHÂN CẤP QUẢN LÝ NĂM 2021 THÔN: TÂN GIAO

STT

Họ tên

Thôn

Sản Phẩm

Ghi chú

1

Lê Thị Lý

Tân Giao

Rau quả

2

Phạm Thị Vân

Tân Giao

Lúa

3

Đặng Đình Hường

Tân Giao

Lợn thịt

4

Nguyễn Văn Quang

Tân Giao

Rau quả

5

Hộ KD cá thể Văn Doãn Dũng

Tân Giao

Miến gạo

6

Hộ KD cá thể Bùi Danh Chung

Tân Giao

Miến gạo

7

Hộ KD cá thể Lê Bá Phiệt

Tân Giao

Miến gạo

8

Hộ KD cá thể Lê Thị Hoa

Tân Giao

Hàng tạp hóa

9

Hộ KD cá thể Trương Hữu Hoa

Tân Giao

Miến gạo

10

Hộ KD cá thể Mai Văn Giới

Tân Giao

Miến gạo

11

Hộ KD cá thể Đặng Đình Linh

Tân Giao

Miến gạo

12

Hộ KD cá thể Nguyễn Viết Tráng

Tân Giao

Miến gạo

13

Hộ KD cá thể Lê Trọng Lọc

Tân Giao

Miến gạo

14

Hộ KD cá thể Nguyễn Văn Truyền

Tân Giao

Miến gạo

15

Hộ KD cá thể Nguyễn Huy Khang

Tân Giao

Miến gạo

16

Hộ KD cá thể Văn Doãn Thái

Tân Giao

Miến gạo

17

Hộ KD cá thể Lê Ngọc Hoàn

Tân Giao

Miến gạo

18

Hộ KD cá thể Lê Bá Vĩ

Tân Giao

Miến gạo

19

Hộ KD cá thể Nguyễn Văn Hạnh

Tân Giao

Miến gạo

20

Hộ KD cá thể Trần Hữu Toàn

Tân Giao

Miến gạo

21

Hộ KD cá thể Lê Văn Tiền

Tân Giao

Hàng tạp hóa

22

Hộ KD cá thể Hoàng Đình Cường

Tân Giao

Miến gạo

23

Hộ KD cá thể Văn Doãn Kiên

Tân Giao

Miến gạo

DANH SÁCH RÀ SOÁT CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG THEO PHÂN CẤP QUẢN LÝ NĂM 2021 THÔN: TÂN VINH

STT

Họ tên

Thôn

Sản Phẩm

Ghi chú

1

Phạm Đình Nông

Tân Vinh

Vịt thịt

2

Mai Văn Hợp

Tân Vinh

Rau quả

3

Đào Thị Thanh

Tân Vinh

Lúa

4

Lê Quang Mận

Tân Vinh

Lợn thịt

5

Lê Quang Yên

Tân Vinh

Trứng vịt

6

Nguyễn Văn Định

Tân Vinh

Lúa

7

Hồ Văn Tú

Tân Vinh

Lúa, cá

8

Nguyễn Văn Quang

Tân Vinh

Lợn thịt

9

Đỗ Huy Tuấn

Tân Vinh

Hàng tạp hóa

10

Lương Hồng Bùi

Tân Vinh

Hàng tạp hóa

DANH SÁCH RÀ SOÁT CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG THEO PHÂN CẤP QUẢN LÝ NĂM 2021 THÔN: THẬP LÝ

STT

Họ tên

Thôn

Sản Phẩm

Ghi chú

1

Phạm Bá Dực

Thập Lý

Lợn thịt

2

Lê Xuân Hóa

Thập Lý

Trứng vịt

3

Đặng Thị Hoa

Thập Lý

Lúa

4

Đặng Sử Trình

Thập Lý

Lợn thịt

5

Nguyễn Minh Dự

Thập Lý

Lúa

6

Nguyễn Trọng Huy

Thập Lý

Lợn thịt

7

Lê Văn Môn

Thập Lý

Lúa

8

Trần Văn Thao

Thập Lý

Lúa

9

Phạm Đình Khánh

Thập Lý

Lợn thịt

10

Nguyễn Minh Hưng

Thập Lý

Vịt thịt

11

Lê Văn Danh

Thập Lý

Hàng tạp hóa

12

Trần Văn Đạm

Thập Lý

Hàng tạp hóa

13

Lê Văn Lợi

Thập Lý

Hàng tạp hóa

DANH SÁCH RÀ SOÁT CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG THEO PHÂN CẤP QUẢN LÝ NĂM 2021 THÔN: VẠN THÀNH

STT

Họ tên

Thôn

Sản Phẩm

Ghi chú

1

Nguyễn Duy Quang

Vạn Thành

Lợn thịt

2

Lê Văn Cường

Vạn Thành

Lúa

3

Nguyễn Văn Thắng

Vạn Thành

Vịt thịt, trứng vịt

4

Phạm Viết Thọ

Vạn Thành

Lợn thịt

5

Phạm Huy Long

Vạn Thành

Lợn thịt

6

Đỗ Bá Hùng

Vạn Thành

Thịt lợn

7

Lê Văn Thắng

Vạn Thành

Lợn thịt

8

Đinh Huy Hà

Vạn Thành

Lúa

9

Hồ Thị Điệp

Vạn Thành

Hàng tạp hóa

10

Lương Văn Hùng

Vạn Thành

Hàng tạp hóa

11

Lê Thị Lợi

Vạn Thành

Hàng tạp hóa

12

Nguyễn Văn Tấn

Vạn Thành

Hàng tạp hóa

Danh sách Rà soát các hộ kinh doanh sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn xã Thăng Long

Đăng lúc: 29/02/2024 14:05:11 (GMT+7)

DANH SÁCH RÀ SOÁT CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG THEO PHÂN CẤP QUẢN LÝ NĂM 2021 THÔN: ÂN PHÚ

STT

Họ tên

Thôn

Sản Phẩm

Ghi chú

1

Nguyễn Viết Liêm

Ân Phú

Lợn thịt

2

Nguyễn Trọng Tuyến

Ân Phú

Lợn thịt

3

Phạm Văn Thế

Ân Phú

Lợn thịt

4

Lê Đức Phần

Ân Phú

Lợn thịt

5

Nguyễn Văn Tiến

Ân Phú

Lợn thịt

6

Trần Viết Hoàn

Ân Phú

Lợn thịt

7

Nguyễn Phong Dương

Ân Phú

Lợn thịt

8

Nguyễn Viết Thắng

Ân Phú

Lợn thịt

9

Nguyễn Viết Mặn

Ân Phú

Miến gạo

10

Nguyễn Viết Dung

Ân Phú

Hàng tạp hóa

11

Hộ KD cá thể Lê Văn Vinh

Ân Phú

Hàng tạp hóa

12

Tô Văn Đức

Ân Phú

Miến gạo

13

Hộ KD cá thể Đỗ Bá Xứng

Ân Phú

Hàng tạp hóa

14

Lê Thị Nga

Ân Phú

Hàng tạp hóa

15

Hộ KD cá thể Phạm Văn Sửu

Ân Phú

Miến gạo

DANH SÁCH RÀ SOÁT CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG THEO PHÂN CẤP QUẢN LÝ NĂM 2021 THÔN: MỸ QUANG

STT

Họ tên

Thôn

Sản Phẩm

Ghi chú

1

Mai Xuân Việt

Mỹ Quang

Lợn thịt

2

Phạm Văn Hồng

Mỹ Quang

Gà thịt

3

Lương Việt Ngọc

Mỹ Quang

Lợn thịt

4

Lê Văn Sang

Mỹ Quang

Vịt đẻ

5

Mai Thành Chung

Mỹ Quang

Gà thịt

6

Trịnh Thị Nhung

Mỹ Quang

Hàng tạp hóa

DANH SÁCH RÀ SOÁT CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG THEO PHÂN CẤP QUẢN LÝ NĂM 2021 THÔN: NGỌC CHẨM

STT

Họ tên

Thôn

Sản Phẩm

Ghi chú

1

Lê Viết Nam

Ngọc Chẩm

Lợn thịt

2

Nguyễn Văn Sói

Ngọc Chẩm

Vịt Thịt

3

Phạm Văn Toàn

Ngọc Chẩm

Lúa

4

Phạm Kim Tuyến

Ngọc Chẩm

Lúa

5

Nguyễn Văn Thương

Ngọc Chẩm

Trứng vịt

6

Nguyễn Văn Lam

Ngọc Chẩm

Lợn thịt

7

Lê Viết Đoàn

Ngọc Chẩm

Thịt lợn

8

Nguyễn Văn Thắng

Ngọc Chẩm

Lợn thịt, lúa

9

Nguyễn Ngọc Chung

Ngọc Chẩm

Lúa

10

Nguyễn Hữu Sơn

Ngọc Chẩm

Lợn thịt

11

Nguyễn Hữu Sản

Ngọc Chẩm

Lợn thịt

12

Phạm Bá Pha

Ngọc Chẩm

Lúa

13

Lê Thị Lý

Ngọc Chẩm

Lúa

14

Nguyễn Văn Sạn

Ngọc Chẩm

Lợn thịt

15

Mai Văn Tào

Ngọc Chẩm

Vịt thịt

16

Ngô Xuân Hồng

Ngọc Chẩm

Vịt thịt

17

Nguyễn Văn Tình

Ngọc Chẩm

Vịt thịt

18

Phạm Văn Tình

Ngọc Chẩm

Hàng tạp hóa

19

Hộ KD cá thể Nguyễn Hữu Sáu

Ngọc Chẩm

Hàng tạp hóa

20

Nguyễn Văn Dũng

Ngọc Chẩm

Hàng tạp hóa

21

Đỗ Quang Hùng

Ngọc Chẩm

Hàng tạp hóa

DANH SÁCH RÀ SOÁT CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG THEO PHÂN CẤP QUẢN LÝ NĂM 2021 THÔN: NGƯ THÔN ĐẠI BẢN

STT

Họ tên

Thôn

Sản Phẩm

Ghi chú

1

Hộ KD cá thể Đào Văn Chính

Ngư thôn Đại Bản

Lúa, gạo

2

Lê Quang Danh

Ngư thôn Đại Bản

Lợn thịt, cá

3

Đặng Sử Triệu

Ngư thôn Đại Bản

Lợn thịt, cá

4

Nguyễn Thị Thương

Ngư thôn Đại Bản

Rau, quả

5

Lê Trọng Tường

Ngư thôn Đại Bản

Rau, quả

6

Lê Bá Chiến

Ngư thôn Đại Bản

Thịt lợn

7

Lê Văn Hợp

Ngư thôn Đại Bản

Lợn thịt, vịt thịt

8

Lê Trạc Lượng

Ngư thôn Đại Bản

Lúa, rau quả

9

Lê Trọng Kim

Ngư thôn Đại Bản

Rau quả

10

Đỗ Thị Bích

Ngư thôn Đại Bản

Rau quả

11

Bùi Thanh Trường

Ngư thôn Đại Bản

Lợn thịt

12

Lê Văn Toàn

Ngư thôn Đại Bản

13

Lê Văn Toản

Ngư thôn Đại Bản

Rau quả

14

Ngô Thị Thu

Ngư thôn Đại Bản

Rau quả

15

Lê Thị Tình

Ngư thôn Đại Bản

Rau quả

16

Lê Thị Hoan

Ngư thôn Đại Bản

Rau quả

17

Đỗ Thị Bảy

Ngư thôn Đại Bản

Rau quả

18

Đỗ Thị Hà

Ngư thôn Đại Bản

Rau quả

19

Nguyễn Thế Hiệu

Ngư thôn Đại Bản

Rau quả

20

Nguyễn Đức Mãi

Ngư thôn Đại Bản

Rau quả

21

Phạm Thị Lắm

Ngư thôn Đại Bản

Rau quả

22

Hộ KD cá thể Lê THị Oanh

Ngư thôn Đại Bản

Thịt lợn

23

Lê Thị Mão

Ngư thôn Đại Bản

Rau quả

24

Nguyễn Văn Quang

Ngư thôn Đại Bản

Rau quả

25

Bùi Văn Tùng

Ngư thôn Đại Bản

Lúa

26

Trần Văn Tuyết

Ngư thôn Đại Bản

Lúa

27

Hoàng Văn Thi

Ngư thôn Đại Bản

Lợn thịt

28

Hoàng Văn Nghị

Ngư thôn Đại Bản

Miến gạo

29

Lê Đình Vinh

Ngư thôn Đại Bản

DANH SÁCH RÀ SOÁT CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG THEO PHÂN CẤP QUẢN LÝ NĂM 2021 THÔN: NGỌC CHẨM

STT

Họ tên

Thôn

Sản Phẩm

Ghi chú

1

Lê Xuân Tú

Ốc thôn

Trứng vịt

2

Nguyễn Văn Nghìn

Ốc thôn

Lúa, vịt thịt

3

Lê Quang Toan

Ốc thôn

Rau, củ quả

4

Lê Xuân Thuấn

Ốc thôn

Lợn thịt

5

Vũ Trung Sỹ

Ốc thôn

Lúa, vịt thịt

6

Lê Nguyên Chung

Ốc thôn

Lúa

7

Lê Trạch Nhẹ

Ốc thôn

Lúa

8

Đặng Sử Lanh

Ốc thôn

Lúa

9

Lê Văn Bằng

Ốc thôn

Vịt thịt

10

Phan Văn Nhâm

Ốc thôn

Trứng vịt

11

Lê Văn Ba

Ốc thôn

Lúa, vịt thịt

12

Lê Văn Ước

Ốc thôn

Hàng tạp hóa

13

Lê Văn Hùng

Ốc thôn

Hàng tạp hóa

14

Đặng Sử Nhạn

Ốc thôn

Lợn thịt

15

Đặng Sử Đảm

Ốc thôn

Lợn thịt

16

Nguyễn Bá Thịnh

Ốc thôn

Lợn thịt

17

Đặng Sử Hà

Ốc thôn

Lợn thịt

18

Phượng Huế

Ốc thôn

Hàng tạp hóa

19

Liễu Hơn

Ốc thôn

Hàng tạp hóa

DANH SÁCH RÀ SOÁT CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG THEO PHÂN CẤP QUẢN LÝ NĂM 2021 THÔN: TÂN ĐẠI

STT

Họ tên

Thôn

Sản Phẩm

Ghi chú

1

Đới Sỹ Hồng

Tân Đại

Lợn thịt

2

Nguyễn Thị Thuận

Tân Đại

Lợn thịt

3

Nguyễn Quang Bằng

Tân Đại

Lúa

4

Lê Đình Quyền

Tân Đại

Lợn thịt

5

Trần Văn Mười

Tân Đại

Lợn thịt

6

Nguyễn Hữu Hợi

Tân Đại

Lợn thịt

7

Hộ KD cá thể Phạm Thị Hoa

Tân Đại

Hàng tạp hóa

8

Hộ KD cá thể Đới Sỹ Quân

Tân Đại

Hàng tạp hóa

DANH SÁCH RÀ SOÁT CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG THEO PHÂN CẤP QUẢN LÝ NĂM 2021 THÔN: TÂN GIAO

STT

Họ tên

Thôn

Sản Phẩm

Ghi chú

1

Lê Thị Lý

Tân Giao

Rau quả

2

Phạm Thị Vân

Tân Giao

Lúa

3

Đặng Đình Hường

Tân Giao

Lợn thịt

4

Nguyễn Văn Quang

Tân Giao

Rau quả

5

Hộ KD cá thể Văn Doãn Dũng

Tân Giao

Miến gạo

6

Hộ KD cá thể Bùi Danh Chung

Tân Giao

Miến gạo

7

Hộ KD cá thể Lê Bá Phiệt

Tân Giao

Miến gạo

8

Hộ KD cá thể Lê Thị Hoa

Tân Giao

Hàng tạp hóa

9

Hộ KD cá thể Trương Hữu Hoa

Tân Giao

Miến gạo

10

Hộ KD cá thể Mai Văn Giới

Tân Giao

Miến gạo

11

Hộ KD cá thể Đặng Đình Linh

Tân Giao

Miến gạo

12

Hộ KD cá thể Nguyễn Viết Tráng

Tân Giao

Miến gạo

13

Hộ KD cá thể Lê Trọng Lọc

Tân Giao

Miến gạo

14

Hộ KD cá thể Nguyễn Văn Truyền

Tân Giao

Miến gạo

15

Hộ KD cá thể Nguyễn Huy Khang

Tân Giao

Miến gạo

16

Hộ KD cá thể Văn Doãn Thái

Tân Giao

Miến gạo

17

Hộ KD cá thể Lê Ngọc Hoàn

Tân Giao

Miến gạo

18

Hộ KD cá thể Lê Bá Vĩ

Tân Giao

Miến gạo

19

Hộ KD cá thể Nguyễn Văn Hạnh

Tân Giao

Miến gạo

20

Hộ KD cá thể Trần Hữu Toàn

Tân Giao

Miến gạo

21

Hộ KD cá thể Lê Văn Tiền

Tân Giao

Hàng tạp hóa

22

Hộ KD cá thể Hoàng Đình Cường

Tân Giao

Miến gạo

23

Hộ KD cá thể Văn Doãn Kiên

Tân Giao

Miến gạo

DANH SÁCH RÀ SOÁT CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG THEO PHÂN CẤP QUẢN LÝ NĂM 2021 THÔN: TÂN VINH

STT

Họ tên

Thôn

Sản Phẩm

Ghi chú

1

Phạm Đình Nông

Tân Vinh

Vịt thịt

2

Mai Văn Hợp

Tân Vinh

Rau quả

3

Đào Thị Thanh

Tân Vinh

Lúa

4

Lê Quang Mận

Tân Vinh

Lợn thịt

5

Lê Quang Yên

Tân Vinh

Trứng vịt

6

Nguyễn Văn Định

Tân Vinh

Lúa

7

Hồ Văn Tú

Tân Vinh

Lúa, cá

8

Nguyễn Văn Quang

Tân Vinh

Lợn thịt

9

Đỗ Huy Tuấn

Tân Vinh

Hàng tạp hóa

10

Lương Hồng Bùi

Tân Vinh

Hàng tạp hóa

DANH SÁCH RÀ SOÁT CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG THEO PHÂN CẤP QUẢN LÝ NĂM 2021 THÔN: THẬP LÝ

STT

Họ tên

Thôn

Sản Phẩm

Ghi chú

1

Phạm Bá Dực

Thập Lý

Lợn thịt

2

Lê Xuân Hóa

Thập Lý

Trứng vịt

3

Đặng Thị Hoa

Thập Lý

Lúa

4

Đặng Sử Trình

Thập Lý

Lợn thịt

5

Nguyễn Minh Dự

Thập Lý

Lúa

6

Nguyễn Trọng Huy

Thập Lý

Lợn thịt

7

Lê Văn Môn

Thập Lý

Lúa

8

Trần Văn Thao

Thập Lý

Lúa

9

Phạm Đình Khánh

Thập Lý

Lợn thịt

10

Nguyễn Minh Hưng

Thập Lý

Vịt thịt

11

Lê Văn Danh

Thập Lý

Hàng tạp hóa

12

Trần Văn Đạm

Thập Lý

Hàng tạp hóa

13

Lê Văn Lợi

Thập Lý

Hàng tạp hóa

DANH SÁCH RÀ SOÁT CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG THEO PHÂN CẤP QUẢN LÝ NĂM 2021 THÔN: VẠN THÀNH

STT

Họ tên

Thôn

Sản Phẩm

Ghi chú

1

Nguyễn Duy Quang

Vạn Thành

Lợn thịt

2

Lê Văn Cường

Vạn Thành

Lúa

3

Nguyễn Văn Thắng

Vạn Thành

Vịt thịt, trứng vịt

4

Phạm Viết Thọ

Vạn Thành

Lợn thịt

5

Phạm Huy Long

Vạn Thành

Lợn thịt

6

Đỗ Bá Hùng

Vạn Thành

Thịt lợn

7

Lê Văn Thắng

Vạn Thành

Lợn thịt

8

Đinh Huy Hà

Vạn Thành

Lúa

9

Hồ Thị Điệp

Vạn Thành

Hàng tạp hóa

10

Lương Văn Hùng

Vạn Thành

Hàng tạp hóa

11

Lê Thị Lợi

Vạn Thành